De taak van de architect.

Het is zeer belangrijk dat u de taak van uw architect ten volle begrijpt. Het takenpakket van uw architect kan best in verschillende stappen omschreven worden.

Het begint bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vervolgens wordt een ontwerp gemaakt dat later verder uitgewerkt kan worden om een vergunning aan te vragen. Wij kiezen samen naar geschikte aannemers en volgen de werken nauwkeurig op tot en met de oplevering. De werfopvolging is wettelijk verplicht.

De verschillende stappen worden hieronder verder in detail uiteengezet.

 

Kennismaking en overeenkomst.

De keuze van uw architect is ongetwijfeld één van de belangrijkste beslissingen in het hele bouwproces. Ik ben van A tot Z uw deskundige raadgever in bouwzaken. In alle fasen van het bouwproces - zelfs al van bij de verkaveling van de bouwgrond of de aankoop ervan - kunt u beroep doen op mijn ervaring en advies.

Een eerste kennismakend gesprek is vrijblijvend. Nadien kunnen we een overeenkomst afsluiten. Het contract omvat een omschrijving van de opdracht, het honorarium en de betalingsmodaliteiten, de wijze van uitvoering van de werken, de clausules ter ontbinding van het contract, ... . Hoeveel het ereloon concreet bedraagt, kan op verschillende manieren bepaald worden. Door een bepaald percentage van de totale aannemingssom. bv. 7 % voor een volledige nieuwbouw of 12 % bij een verbouwing. Vaak wordt een vaste prijs afgesproken en in uitzonderlijke gevallen wordt het ereloon per uur aangerekend. De betaling wordt in principe uitgevoerd in meerdere schijven, naarmate het project vordert.

 

Het voorontwerp en de omgevingsvergunning.

Het is mijn taak om al uw wensen waar te maken en rekening te houden met belangrijke voorwaarden zoals uw budget, de timing, de stedenbouwkundige voorschriften, uw eisenpakket, … . Uw wensen zijn zeer persoonlijk en zal de indeling en het uitzicht van de woning grotendeels bepalen. Dit maakt uw ontwerp uniek!

Het voorontwerp wordt gemaakt nadat we uw programma van eisen grondig hebben besproken. U kunt een geschreven wensenlijst voor opmaken. Na het definitief voorontwerp wordt de omgevingsvergunning digitaal ingediend. Ik sta in voor de volledige samenstelling en de afhandeling van het dossier.

 

De keuze van de aannemers en de uitvoering van de werken.

Na het indienen van de omgevingsvergunning wordt het uitvoeringsdossier opgemaakt. Dit omvat naast de uitvoeringsplannen ook een lastenboek en een meetstaat. U krijgt advies voor het aanstellen van alle ingenieurs en studiebureaus die voor het project noodzakelijk zijn (grondonderzoek, stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie, EPB, ventilatie, …). Ik geef ook advies tijdens het vergelijken van de offerten van de verschillende aannemers. Dit is noodzakelijk voor de keuze van de aannemers.

Het werk van de aannemer wordt op de werf gecontroleerd. Van deze werkvergaderingen worden verslagen opgemaakt. Bij eventuele discussies kan dat als bewijsmateriaal gebruikt worden.

Belangrijk om te weten: De werfopvolging door een architect is wettelijk verplicht. Enkel dán kan een architect zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen en is de architect verzekerd. Een overeenkomst waarbij de architect geen controle op de werken uitvoert, is onwettig en is absoluut af te raden. Om die redenen neem ik alleen maar volledige opdrachten aan.

 

Nevenstudies.

Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien.

  • Opmetingsplannen (bij verbouwing)
  • Grondsondering (bij nieuwbouw)
  • Stabiliteitsstudie (meestal noodzakelijk)
  • Veiligheidscoördinatie (verplicht)
  • E.P.B.-Verslaggever (verplicht)
  • Studie technieken (bij grote projecten)
  • Studie akoestiek (bij specifieke projecten)
  • Studie interieur (optioneel)
  • Studie buitenaanleg (optioneel)
  • Bijkomende opdrachten: plaatsbeschrijving aanpalende panden en openbaren weg, een muurovername, de bepaling van de perceelsgrenzen, ... .

 

De Architect-Mandataris als totaaloplossing.

Een architect is niet automatisch mandataris voor zijn klant. Hij of zij voert een opdracht uit op rekening van de bouwheer, maar niet in diens naam, dus vertegenwoordigt de architect de bouwheer niet. Toch kan een architect als mandataris optreden, zoals expliciet voorzien in het artikel 10.3 van de deontologische code: “De architect mag door de bouwheer belast worden om in naam van en voor rekening van deze laatste het geheel van de handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een bouwwerk meebrengen".

Kort gezegd: na het voorontwerp zorg ik voor een sleutelklaar bouwproject. Alle administratie beslommeringen en de moeilijke technische beslissingen doe ik voor u.

Of als u wilt, de Plug-and-play in de bouw!

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.


PROJECTEN IN UITVOERING

 

 


Foto's van de site

STAND VAN ZAKEN & UITGEVOERDE WERKEN

·      Funderingswerken + gedeelte riolering;

·      Metselwerk, beton en staal gelijkvloerse verdieping;

·      Afdek gelijkvloerse verdieping ;

 ·     Metselwerk dragende muren eerste verdieping (in uitvoering)


Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

 

  

 

ADDR

 

Architectuurbureau

Didier De Reymaeker

 

GSM     0473 500 706

Email    info@addr.be

URL      www.addr.be

 

 

 

 

  


Didier De Reymaeker, architect

info@addr.be

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen

BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).

Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/