Blog    &    Bouwnieuws


 

VANAF  11 MAART VERPLICHT LAADPALEN AAN NIEUWE GEBOUWEN IN VLAANDEREN

Wie na 11 maart nog een bouwaanvraag indient voor een nieuwbouw of ingrijpende renovatie zal daar op zijn minst voorbereidingen moeten treffen voor de installatie van laadpunten voor geëlektrificeerde voertuigen. En in 2025 breidt de verplichting uit naar bestaande gebouwen.

Niet-residentieel

Nieuw op te richten of ingrijpend te renoveren gebouwen zonder woonfunctie met meer dan 10 parkeerplaatsen (in of rond het gebouw) moeten binnenkort worden uitgerust met minstens 2 laadpunten. Daarnaast moet de nodige infrastructuur (wachtbuizen of kabelgoten) worden voorzien om minstens 25 procent van de parkeerplaatsen met een laadpunt uit te kunnen rusten.

Gebouwen met woonfunctie

Nieuwe residentiële gebouwen met twee of meer parkeerplaatsen waarvoor vanaf 11 maart 2021 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten op elke parkeerplaats de nodige wachtbuizen of kabelgoten hebben voor een oplaadpunt. Dezelfde verplichting geldt bij oudere gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen die een zodanig ingrijpende renovatie ondergaan dat een omgevingsvergunning vereist is.

2025

Vanaf 1 januari 2025 moet elk niet-residentieel gebouw met meer dan twintig parkeerplaatsen minstens twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen hebben. De nieuwe verplichtingen moeten ertoe leiden dat de toenemende elektrificatie van het Vlaamse wagenpark niet botst op een infrastructuurprobleem.


 

 CIRCULAIRE AANPAK

Een 100% circulaire economie, waarbij afval telkens hergebruikt kan worden: in veel sectoren zien we vandaag initiatieven in die richting opduiken. Vaak wordt circulair gereduceerd tot recyclage, maar dat is niet helemaal correct. Om de cirkel te sluiten moet er ook een markt zijn voor de gerecycleerde materialen, anders wordt het probleem gewoon doorgeschoven. Maar hoe voorkom je nu dat een consumptie-artikel gewoon gedumpt wordt na zijn levensduur? Simpel: verhoog de controles op het dumpen, zorg voor een zwaardere bestraffing voor sluikstorten en installeer tegelijkertijd een makkelijk inzamelsysteem. Een bekend voorbeeld van die laatste pijler is de Recupelbijdrage, waarbij voor elke aankoop van elektrische toestellen een kleine som aangerekend wordt. Met die som wordt dan een complete ophaal- en verwerkingsorganisatie op poten gezet. Een minder bekend voorbeeld is Recytyre, een vergelijkbaar systeem maar dan voor de inzameling en recyclage van rubberbanden. Ook de zonnepanelenbranche heeft een vergelijkbare organisatie onder de noemer PV Cycle.


Asbestinventaris verplicht voor particulieren bij verkoop

Alle gebouwen die voor 2001 gebouwd werden (risicobouwjaar) moeten vanaf 2021 verplicht een asbestinventaris bezitten bij verkoop. Bovendien moeten alle gebouwen met een risicobouwjaar een asbestinventaris bezitten tegen 2032. De bedoeling is om deze dan ook op te nemen in de woningpas.


Nieuwe release woningpas:

In de loop van 2021 zullen bouwheren zelf documenten kunnen opladen, bijvoorbeeld een ingescande versie van een papieren attest. Bouwheren kunnen ook anderen toestemming geven om documenten aan de woningpas toe te voegen. Sinds 16 december 2020 kan de bouwheer via ‘uw energetische renovatiewerken’ wel al renovatiewerken toevoegen die na de opmaak van het energieprestatiecertificaat (EPC) zijn uitgevoerd . Die werken komen dan op een tijdslijn in de woningpas te staan. Voor elk uitgevoerd (energetisch) renovatiewerk kan men een aantal gegevens invoeren en eventueel bewijsstukken, zoals relevante foto’s, een offerte, een factuur, …


De woningpas: het digitaal paspoort van je huis.

Dankzij een samenwerking van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kunnen we alle relevante informatie over uw woning op een centraal punt samenbrengen. Alle Vlaamse woningen zo een gratis digitaal paspoort. U kunt het paspoort van uw woning bekijken op woningpas.vlaanderen.be na het inloggen met een e-id of token.

 

 

PROJECTEN IN UITVOERING

 

 


Foto's van de site

STAND VAN ZAKEN & UITGEVOERDE WERKEN

·      Funderingswerken + gedeelte riolering;

·      Metselwerk, beton en staal gelijkvloerse verdieping;

·      Afdek gelijkvloerse verdieping ;

 ·     Metselwerk dragende muren eerste verdieping (in uitvoering)


Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

 

  

 

ADDR

 

Architectuurbureau

Didier De Reymaeker

 

GSM     0473 500 706

Email    info@addr.be

URL      www.addr.be

 

 

 

 

  


Didier De Reymaeker, architect

info@addr.be

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen

BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).

Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/