1. Haalbaarheid

Wij starten eerst met een voorstudie opdracht. Dit dient om alle onvoorziene zaken op te sporen, zodat we niet voor té grote verrassingen komen te staan.

De haalbaarheid wordt geëvalueerd: stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, monumenten en landschappen, bestaande toestand, erfdienstbaarheden, bouwovertredingen, huidige normen en reglementen, ... .


2. Ontwerp

Het is belangrijk om al uw wensen grondig te bespreken, welke stijl je graag ziet, op welke manier je wilt wonen, en zoveel meer ... .

Op basis van deze gesprekken en de voorstudie maken we voor u een voorontwerp. Dat kan bestaan uit een grondplan, een computertekening of zelfs een 3D realisatie met daarbij een benaderende kostenraming.


3. Vergunningen

Na eventuele aanpassingen aan het voorontwerp, zodat het volledig binnen uw verwachtingspatroon en budget past, wordt het aanvraagdossier opgemaakt.

We staan in voor de volledige afhandeling van de omgevingsvergunning om te kunnen bouwen.


4. Coördinatie

U wordt begeleid bij de keuze van de aannemers aan de hand van een vergelijking van de gedetailleerde prijsbiedingen.

Op geregelde tijdstippen worden werfvergaderingen gehouden.

Het slagen of falen van uw project wordt tijdens deze controle beslissend!

Onze knowhow en daadkracht op de werf staan hiervoor garant.


PROJECTEN IN UITVOERING

 

 


Foto's van de site

STAND VAN ZAKEN & UITGEVOERDE WERKEN

·      Funderingswerken + gedeelte riolering;

·      Metselwerk, beton en staal gelijkvloerse verdieping;

·      Afdek gelijkvloerse verdieping ;

 ·     Metselwerk dragende muren eerste verdieping (in uitvoering)


Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

Foto's van de site

 

  

 

ADDR

 

Architectuurbureau

Didier De Reymaeker

 

GSM     0473 500 706

Email    info@addr.be

URL      www.addr.be

 

 

 

 

  


Didier De Reymaeker, architect

info@addr.be

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen

BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).

Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/